شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » I » I Need You So

I Need You So

I-Need-You-So

I Need You So

I need you so

تورا سخت نیازمندم

To keep me happy

که مرا شاد نگه داری

If I can’t have you

اگر نتوانم تو را داشته باشم

I cannot go on

نمیتوانم ادامه دهم

I need your arms

بازوانت را نیازمندم

Around me tightly

که مرا سخت حمایت کند

Yes, I miss them nightly

بله هنگام شب دلم برای آنها تنگ میشود

When you’re not at home

وقتی تو در خانه نیستی

* When day is done

وقتی که روز سپری میشود

I miss you so

بسیار دلم برایت تنگ میشود

I lie and wait

من دراز میکشم و صبر میکنم

To hear you knock upon the door

تا صدای در زدنت را بشنوم

** When you leave me

وقتی تو مرا ترک میکنی

I try not to worry

سعی میکنم که نگران نشوم

Come back in a hurry

زود برگرد

‘Cause I need you so

چرا که تو را سخت نیازمندم

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

 

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Ivory Joe Hunter

تاریخ ضبط: 1957/02/23

این ترانه در تاریخ 23 فوریه 1957 ضبط گردید و در آلبوم Loving You  منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

 

loving-you

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top