شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » I » I Got Lucky

I Got Lucky

I-Got-Lucky

I Got Lucky

 

Never found a four leaf clover to bring good luck to me
هیچوقت یه شبدر چهار برگ پیدا نکردم که برام خوشانسی بیاره
No rabbit’s foot no lucky star no magic wishing tree
نه پای خرگوشی، نه ستاره برای خوش شانسی، نه درخت آرزوی جادویی
But I got lucky, yes I got lucky
اما من خوشانس بودم، آره خوشانس بودم
When I found you, oh yeah!
وقتی تورو پیدا کردم، اوه آره
Got no rainbow around my shoulder, no horseshoe on my door
نه رنگین کمانی دور شونه هام بود، نه نعل اسبی روی در خونه م
But I got you to hold me tight and who could ask for more
اما از تو خواستم که محکم بغلم کنی و کیه که بیشتر از این بخواد
Oh I got lucky, yes I got lucky
اوه من خوشانس بودم، آره خوشانس بودم
When I found you,
وقتی تورو پیدا کردم
I always walk around with all my fingers crossed
من همیشه با همه وجودم دورت می گشتم
I’m afraid the love I found just might get lost
میترسیدم عشقی که پیدا کردمو از دست بدم
So won’t you tell me that you love me, hurry up and name the day
خوب پس نمیخوای بگی که که دوسم داری؟ زود باش و زمان ازدواجمون رو تعیین کن
And then I’ll know that my good luck is really here to stay
اونوفته که من میفهمم خوشانسی من واقعا اینجا پیشم میمونه
Oh I got lucky, yes I got lucky
اوه اره من خوشانس بودم، بله خوشانس بودم
When I found you
وقتی تورو پیدا کردم

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: Dolores Fuller – Ben Weisman – Fred Wise

تاریخ ضبط: 1961/10/27

این ترانه در تاریخ 27 اکتبر 1961 ضبط گردید .

از این ترانه در فیلم الویس به نام  Kid Galahad  استفاده شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

i-got-lucky

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top