شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » آگوست » گاه شمار 25 آگوست در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 25 آگوست در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 25 آگوست در زندگی الویس پریسلی:
1955
الویس در اسپورت سنتر آستین، تگزاس برنامه اجرا کرد.
1960
از الویس توسط دن کارونز برای مجله لایف در هتل بورلی ویلشاییر عکس گرفته شد.

 

عکسهای مربوط به این روز:

الویس در اسپورت سنتر آستین، تگزاس چنین روزی 25 آگوست 1955

الویس در اسپورت سنتر آستین، تگزاس چنین روزی 25 آگوست 1955

 

الویس در اسپورت سنتر آستین، تگزاس چنین روزی 25 آگوست 1955

الویس در اسپورت سنتر آستین، تگزاس چنین روزی 25 آگوست 1955

 

عکسهایی از الویس گرفته شده توسط دن کارونز برای مجله لایف در هتل بورلی ویلشاییر چنین روزی 25 آگوست 1960

عکسهایی از الویس گرفته شده توسط دن کارونز برای مجله لایف در هتل بورلی ویلشاییر چنین روزی 25 آگوست 1960

 

عکسهایی از الویس گرفته شده توسط دن کارونز برای مجله لایف در هتل بورلی ویلشاییر چنین روزی 25 آگوست 1960

عکسهایی از الویس گرفته شده توسط دن کارونز برای مجله لایف در هتل بورلی ویلشاییر چنین روزی 25 آگوست 1960

 

عکسهایی از الویس گرفته شده توسط دن کارونز برای مجله لایف در هتل بورلی ویلشاییر چنین روزی 25 آگوست 1960

عکسهایی از الویس گرفته شده توسط دن کارونز برای مجله لایف در هتل بورلی ویلشاییر چنین روزی 25 آگوست 1960

About The Author

Number of Entries : 333
Scroll to top