شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » آگوست » گاه شمار 31 آگوست در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 31 آگوست در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 31 آگوست در زندگی الویس پریسلی:
1957
الویس در ورزشگاه امپایر ، ونکوور در بریتیش کلمبیا کانادا برنامه اجرا کرد.
1962
الویس برای تست لباس به MGM فراخوانده شد.
1976
الویس در سالن بزرگ شهر ماکن جورجیا برنامه اجرا کرد.

 

عکسهای مربوط به این روز:

الویس در کنفرانس خبری در ونکوور در بریتیش کلمبیا کانادا چنین روزی 31 آگوست 1957

الویس در کنفرانس خبری در ونکوور در بریتیش کلمبیا کانادا چنین روزی 31 آگوست 1957

 

الویس در ورزشگاه امپایر ، ونکوور در بریتیش کلمبیا کانادا چنین روزی 31 آگوست 1957

الویس در ورزشگاه امپایر ، ونکوور در بریتیش کلمبیا کانادا چنین روزی 31 آگوست 1957

 

الویس در ورزشگاه امپایر ، ونکوور در بریتیش کلمبیا کانادا چنین روزی 31 آگوست 1957

الویس در ورزشگاه امپایر ، ونکوور در بریتیش کلمبیا کانادا چنین روزی 31 آگوست 1957

 

الویس در ورزشگاه امپایر ، ونکوور در بریتیش کلمبیا کانادا چنین روزی 31 آگوست 1957

الویس در ورزشگاه امپایر ، ونکوور در بریتیش کلمبیا کانادا چنین روزی 31 آگوست 1957

 

الویس در سالن بزرگ شهر ماکن جورجیا چنین روزی 31 آگوست 1976

الویس در سالن بزرگ شهر ماکن جورجیا چنین روزی 31 آگوست 1976

 

الویس در سالن بزرگ شهر ماکن جورجیا چنین روزی 31 آگوست 1976

الویس در سالن بزرگ شهر ماکن جورجیا چنین روزی 31 آگوست 1976

About The Author

Number of Entries : 333
Scroll to top