شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » ژانویه » گاه شمار 23 ژانویه در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 23 ژانویه در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 23 ژانویه در زندگی الویس پریسلی:

1956
الویس مجددا به خانه اش در ممفیس بازگشت . او با اسکاتی ،بیل و دی جی برای شوی آینده شان مشغول تمرین شدند.

1958
الویس ضبط مجدد آهنگ king creole را که عنوان فیلمی به همین نام بود را آغاز کرد ،این کار از ساعت هشت تا یازده شب طول کشید.او همچنین آهنگ فیلم دیگری را هم کار کرد و مشغول تمرین برای دو آهنگ دیگر برای RCA شد.

1963
این روز ،دومین روز از جلسات ضبط ماراتن بود ،بیش از بیست و چهار ساعت درطی دو روز صرف این کار شد. ضبط این آهنگها از یک بعد از ظهر تا سه و نیم صبح به طول انجامید.

1976
الوبس جهت آماده شدن برای یک جلسه ضبط ویژه به ممفیس بازگشت.این جلسه ضبط در گریس لند برگزار می شد ،زیرا که مدتی بود که کسی نتوانسته بود الویس را برای آمدن به استودیو RCA ,ترغیب نماید. یک کامیون مجهز به وسایل ضبط به آنجا آوردند .تمام اثاثیه جمع آوری شده و کابل ها را تا پشت آشپزخانه به جایی که به اتاق جنگل معروف بود ،کشیده بودند.

مترجم: شانیا

 

فایل صوتی مربوط به این روز:

فایل صوتی ترانه King Creole ضبط شده در چنین روزی 23 ژانویه 1958

About The Author

Number of Entries : 333
Scroll to top