شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » دسامبر » گاه شمار27 دسامبر در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار27 دسامبر در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار27 دسامبر در زندگی الویس پریسلی:

1956
در چنین روزی در سال 1956 ، الویس در مرکز جامع Dave Wells واقع در شهر ممفیس ، با چند تن از دوستانش فوتبال تماسی بازی کرد .
1957
در چنین روزی در سال 1958 ، الویس در نمایش ” تعطیلات بر روی یخ ” حضور یافت .
1976

در چنین روزی در سال 1976 ، الویس در دانشکده ایالتی ویچیتا ، واقع در محله Henry Levitt Arena, در ویچیتای ایالت کانزاس اجرا داشت .

مترجم : فیروزه

 

عکسهای مربوط به این روز:

الویس در حال بازی فوتبال در چنین روزی 27 دسامبر 1956

الویس در حال بازی فوتبال در چنین روزی 27 دسامبر 1956

 

الویس در دانشکده ایالتی ویچیتا ، واقع در محله Henry Levitt Arena, در ویچیتای ایالت کانزاس چنین روزی 27 دسامبر 1976

الویس در دانشکده ایالتی ویچیتا ، واقع در محله Henry Levitt Arena, در ویچیتای ایالت کانزاس چنین روزی 27 دسامبر 1976

 

About The Author

Number of Entries : 333
Scroll to top