شما اينجا هستيد: Home » گالری عکسها » عکس کنسرتها » عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در آگوست 1956

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در آگوست 1956

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی درآگوست 1956

در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.

 

aug1956

 

 

الویس در سالن تئاتر المپیک، میامی، فلوریدا چنین روزی 3 آگوست 1956

3 آگوست 1956 : الویس در سالن تئاتر المپیک، میامی، فلوریدا

 

الویس در سالن تئاتر المپیک، میامی، فلوریدا چنین روزی 3 آگوست 1956

3 آگوست 1956 : الویس در سالن تئاتر المپیک، میامی، فلوریدا

 

الویس در سالن تئاتر المپیک، میامی، فلوریدا چنین روزی 4 آگوست 1956

4 آگوست 1956 : الویس در سالن تئاتر المپیک، میامی، فلوریدا

 

الویس در اسلحه خانه فورت هومر هسترلی ، تمپا، فلوریدا چنین روزی 5 آگوست 1956

5 آگوست 1956 : الویس در اسلحه خانه فورت هومر هسترلی ، تمپا، فلوریدا

 

الویس در اسلحه خانه فورت هومر هسترلی ، تمپا، فلوریدا چنین روزی 5 آگوست 1956

5 آگوست 1956 : الویس در اسلحه خانه فورت هومر هسترلی ، تمپا، فلوریدا

 

الویس در سالن تئاتر پولک، لیک لند، فلوریدا چنین روزی 6 آگوست 1956

6 آگوست 1956 : الویس در سالن تئاتر پولک، لیک لند، فلوریدا

 

الویس در سالن تئاتر پولک، لیک لند، فلوریدا چنین روزی 6 آگوست 1956

6 آگوست 1956 : الویس در سالن تئاتر پولک، لیک لند، فلوریدا

 

 

الویس در سالن تئاتر پولک، لیک لند، فلوریدا چنین روزی 6 آگوست 1956

6 آگوست 1956 : الویس در سالن تئاتر پولک، لیک لند، فلوریدا

 

الویس در سالن تئاتر فلوریدا، سن پترزبورگ، فلوریدا چنین روزی 7 آگوست 1956

7 آگوست 1956 : الویس در سالن تئاتر فلوریدا، سن پترزبورگ، فلوریدا

 

 

الویس در سالن تئاتر فلوریدا، سن پترزبورگ، فلوریدا چنین روزی 7 آگوست 1956

7 آگوست 1956 : الویس در سالن تئاتر فلوریدا، سن پترزبورگ، فلوریدا

 

 

الویس در سالن تئاتر فلوریدا، سن پترزبورگ، فلوریدا چنین روزی 7 آگوست 1956

7 آگوست 1956 : الویس در سالن تئاتر فلوریدا، سن پترزبورگ، فلوریدا

 

الویس شب در سالن شهرداری ، اورلاندو فلوریدا  چنین روزی 8 آگوست 1956

8 آگوست 1956 : الویس شب در سالن شهرداری ، اورلاندو فلوریدا

 

الویس در دیتونا بیچ، فلوریدا چنین روزی 9 آگوست 1956

9 آگوست 1956 : الویس در دیتونا بیچ، فلوریدا

 

الویس در سالن تئاتر فلوریدا، جکسون ویل، فلوریدا چنین روزی 10 آگوست 1956

10 آگوست 1956 : الویس در سالن تئاتر فلوریدا، جکسون ویل، فلوریدا

 

الویس در سالن تئاتر فلوریدا، جکسون ویل، فلوریدا چنین روزی 10 آگوست 1956

10 آگوست 1956 : الویس در سالن تئاتر فلوریدا، جکسون ویل، فلوریدا

 

الویس در سالن تئاتر فلوریدا، جکسون ویل، فلوریدا چنین روزی 10 آگوست 1956

10 آگوست 1956 : الویس در سالن تئاتر فلوریدا، جکسون ویل، فلوریدا

 

الویس در سالن تئاتر فلوریدا، جکسون ویل، فلوریدا روزهای 10 و 11 آگوست 1956

روزهای 10 و 11 آگوست 1956 : الویس در سالن تئاتر فلوریدا، جکسون ویل، فلوریدا

 

الویس در سالن تئاتر فلوریدا، جکسون ویل، فلوریدا روزهای 10 و 11 آگوست 1956

روزهای 10 و 11 آگوست 1956 : الویس در سالن تئاتر فلوریدا، جکسون ویل، فلوریدا

 

الویس در سالن تئاتر فلوریدا، جکسون ویل، فلوریدا روزهای 10 و 11 آگوست 1956

روزهای 10 و 11 آگوست 1956 : الویس در سالن تئاتر فلوریدا، جکسون ویل، فلوریدا

 

 

الویس در سالن تئاتر فلوریدا، جکسون ویل، فلوریدا روزهای 10 و 11 آگوست 1956

روزهای 10 و 11 آگوست 1956 : الویس در سالن تئاتر فلوریدا، جکسون ویل، فلوریدا

 

الویس در سالن شهرداری ، نیواورلئان، لوئیزیانا چنین روزی 12 آگوست 1956

12 آگوست 1956 : الویس در سالن شهرداری ، نیواورلئان، لوئیزیانا

 

الویس در سالن شهرداری ، نیواورلئان، لوئیزیانا چنین روزی 12 آگوست 1956

12 آگوست 1956 : الویس در سالن شهرداری ، نیواورلئان، لوئیزیانا

 

الویس در سالن شهرداری ، نیواورلئان، لوئیزیانا چنین روزی 12 آگوست 1956

12 آگوست 1956 : الویس در سالن شهرداری ، نیواورلئان، لوئیزیانا

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top