شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » B » Blueberry Hill

Blueberry Hill

blueberry-hill

Blueberry Hill

I found my thrill on Blueberry Hill
من احساسات هیجان انگیزم را روی تپه بلو بری یافتم
On Blueberry Hill when I found you
روی تپه بلو بری آنگاه که تو را یافتم
The moon stood still on Blueberry Hill
ماه آنقدر روی تپه بلو بری ایستاد
It lingered until my dreams came true
و آنقدر تابید تا رویاهای من به حقیقت پیوست
* The wind in the willow played Love’s sweet melody
باد در بین درختان سرو نغمه شیرین را نواخت
But all of those vows we made
ولی آن عهد و پیمانی که بسته بودیم
Were never to be
هر گز پایدار نماند
** Tho’ we’re apart, you’re part of me still
اگر چه از هم جدا شده ایم ولی هنوز قسمتی از وجود منی
For you were my thrill on Blueberry Hill
چرا که روزی احساسات هیجان انگیز من روی تپه بلو بری بودی

.

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  A. Lewis- L. Stock – V. Rose

تاریخ ضبط: 1957/01/19

این ترانه در تاریخ 19 ژانویه 1957 ضبط گردید و در آلبوم Loving You  منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

loving-you

 

 

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1215
Scroll to top