شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "True Love Travels On A Gravel Road"

True Love Travels On A Gravel Road

True Love Travels On A Gravel Road How many girls choose cotton dress worlds چه بسیار دخترانی که دنیای لباسهای کتانی را ترجیح میدهند When they could have satins and lace گرچه میتوانند با پارچه های اطلس و گردنبند خود را زینت بخشند And stand by her man, never once letting shade touch her face و استوار در کنار مردان خود می ایستند بی آنکه دفعه ای اخم به چهره آورند How many hearts could live through all the wint ...

Read more
Scroll to top