شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "There’s Always Me"

There’s Always Me

There's Always Me When the evening shadows fall, هنگامی که سایه های شامگاهی گسترده میشود And you're wond'ring who to call و تو سرگردانی که از که سراغ بگیری For a little company برای مصاحبتی کوتاه There's always me همواره مرا خواهی یافت Or if your great romance should end, یا اگر داستان عاشقانه ات پایان یافته And you're lonesome for a friend و تو خلاء دوستی را در تنهایی احساس میکنی Darling, you need never be ...

Read more
Scroll to top