شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » آگوست » گاه شمار 10 آگوست در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 10 آگوست در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 10 آگوست در زندگی الویس پریسلی:

1955
الویس در بیس بال پارک، گلیدواتر، تگزاس برنامه اجرا کرد.
1956
الویس در ساعتهای 3:30 بعد از ظهر و 7 و 9 شب در سالن تئاتر فلوریدا، جکسون ویل، فلوریدا برنامه اجرا کرد. بعد از اولین اجرا قاضی ماریون گودینگ به الویس هشدار داد که ملایم تر برنامه اجرا کند.
1970
الویس در شو روم هتل بین المللی، لاس وگاس برنامه اجرا کرد. این شب آغاز اجراها بود با با اجرا شامگاهی شروع شد.
1974
الویس پیانوی بالدوین خود را با پیانو استوری اند کلارک معاوضه کرد که در حال حاضر هنوز در گریس لند است.
1977
الویس تعدادی فیلم در جنرال سینما در وهیتهاون تماشا کرد، از جمله فیلم The Spy Who Loved Me.

عکسهای مربوط به این روز:

الویس در بیس بال پارک، گلیدواتر، تگزاس چنین روزی 10 آگوست 1955

الویس در بیس بال پارک، گلیدواتر، تگزاس چنین روزی 10 آگوست 1955

اجرا الویس و قاضی ماریون گودینگ بعد از اولین اجرا در سالن تئاتر فلوریدا، جکسون ویل، فلوریدا چنین روزی 10 آگوست 1956 که به الویس دستور داد حرکاتش را محدود کند

اجرا الویس و قاضی ماریون گودینگ بعد از اولین اجرا در سالن تئاتر فلوریدا، جکسون ویل، فلوریدا چنین روزی 10 آگوست 1956 که به الویس دستور داد حرکاتش را محدود کند

 

واعظ کلیسا رابرت گری در حال تبلیغ علیه اجرای الویس در جکسون ویل، فلوریدا آگوست 1956

واعظ کلیسا رابرت گری در حال تبلیغ علیه اجرای الویس در جکسون ویل، فلوریدا آگوست 1956

 

الویس در سالن تئاتر فلوریدا، جکسون ویل، فلوریدا چنین روزی 10 آگوست 1956

الویس در سالن تئاتر فلوریدا، جکسون ویل، فلوریدا چنین روزی 10 آگوست 1956

 

الویس در سالن تئاتر فلوریدا، جکسون ویل، فلوریدا چنین روزی 10 آگوست 1956

الویس در سالن تئاتر فلوریدا، جکسون ویل، فلوریدا چنین روزی 10 آگوست 1956

 

الویس در سالن تئاتر فلوریدا، جکسون ویل، فلوریدا چنین روزی 10 آگوست 1956

الویس در سالن تئاتر فلوریدا، جکسون ویل، فلوریدا چنین روزی 10 آگوست 1956

 

الویس در شو روم هتل بین المللی، لاس وگاس چنین روزی 10 آگوست 1970

الویس در شو روم هتل بین المللی، لاس وگاس چنین روزی 10 آگوست 1970

 

الویس در شو روم هتل بین المللی، لاس وگاس چنین روزی 10 آگوست 1970

الویس در شو روم هتل بین المللی، لاس وگاس چنین روزی 10 آگوست 1970

 

 

About The Author

Number of Entries : 333
Scroll to top