شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Something Blue"

Something Blue

Something Blue Something old, the times gone by چیزی قدیمی زمانی که می گذرد Something new, these tears I cry چیزی جدید اشکهایی که فرو می ریزم Something borrowed were those lips my lips knew چیزی نا پایدار بود لبهایی با لبهای من آشنا And that’s why I’m something blue. و از این روست که غمگینم Something old, the vows we made چیزی غمگین پیمانی که بستیم Something new, the price I paid چیزی جدید بهایی که پرداختیم ...

Read more
Scroll to top