شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Just for Old Time Sake"

Just for Old Time Sake

Just for Old Time Sake   Just for old time sake تنها به خاطر گذشته های دور Won't you give my heart a break? قلب مرا جریحه دار مکن Let's get together again بگذار که باز باهم باشیم Let's relive the time بگذار باز زندگی کنیم چون زمانی I was yours and you were mine که من از آن تو بودم و تو از آن من Life was so wonderful then و زندگی بس تربناک بود I know, now I know the day I let you go می دانم , اکنون نیک ...

Read more
Scroll to top