شما اينجا هستيد: Home » گالری عکسها » عکس کنسرتها » عکسهای کنسرت الویس پریسلی در اکتبر 1956

عکسهای کنسرت الویس پریسلی در اکتبر 1956

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در اکتبر 1956

در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.

 

oct1956

 

الویس در کاتون باول، دالاس، تگزاس چنین روزی 11 اکتبر 1956

11 اکتبر 1956 : الویس در کاتون باول، دالاس، تگزاس

 

الویس در سالن بزرگ هارت او تگزاس ، ویکو، تگزاس چنین روزی 12 اکتبر 1956

12 اکتبر 1956 : الویس در سالن بزرگ هارت او تگزاس ، ویکو، تگزاس

 

الویس در سالن بزرگ هارت او تگزاس ، ویکو، تگزاس چنین روزی 12 اکتبر 1956

12 اکتبر 1956 : الویس در سالن بزرگ هارت او تگزاس ، ویکو، تگزاس

 

الویس در سالن بزرگ هوستون، تگزاس چنین روزی 13 اکتبر 1956

13 اکتبر 1956 : الویس در سالن بزرگ هوستون، تگزاس

 

الویس در سالن بزرگ شهرستان بیر، سن آنتونیو، تگزاس چنین روزی 14 اکتبر 1956

14 اکتبر 1956 : الویس در سالن بزرگ شهرستان بیر، سن آنتونیو، تگزاس

 

الویس در سالن بزرگ شهرستان بیر، سن آنتونیو، تگزاس چنین روزی 14 اکتبر 1956

14 اکتبر 1956 : الویس در سالن بزرگ شهرستان بیر، سن آنتونیو، تگزاس

 

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1210
Scroll to top