شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "It’s Impossible"

It’s Impossible

It's Impossible It's impossible to tell the sun to leave the sky, امکان پذیر نیست از خورشید خواستن که آسمان را ترک کند It's just impossible. امکان پذیر نیست It's impossible to ask a baby not to cry, امکان پذیر نیست از کودکی خواستن که گریه نکند It's just impossible. امکان پذیر نیست Can I hold you closer to me آیا ممکن است تو را تنگ در آغوش بگیرم And not feel you going through me, و احساس نکنم که تو در وجودم ...

Read more
Scroll to top