شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Hawaiian Sunset"

Hawaiian Sunset

Hawaiian Sunset   Hawaiian sunset, peeping from the sea غروب خورشید هاوایی از دریا آشکار می شود Smiles and says Aloha to his sweetheart Hawaii لبخند می زند و به دلبرش هاوایی میگوید :خداحافظ The drowsy islands, slumber one by one جزایر خواب آلود یکی یکی به خواب می روند Close their sleepy eyes say goodnight to the sun پلکهای خواب آلودشان را می بندند به خورشید شب به خیر می گویند * Then Hawaii like million ...

Read more
Scroll to top