شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » S » Stay Away

Stay Away

Stay Away

Stay Away

Ten thousand miles even though I roam

هر چند که ده ها هزار مايل سرگردانم

I can hear the call of the hills of home

ميتوانم نداي تپه هاي خانه را بشنوم

The canyons high and the valleys low

تنگه هاي مرتفع و دره هاي کم ارتفاع

Echo “How can you stay away”

فرياد ميزنند : چطور ميتواني دور بماني

My dreams are there where the eagles fly

رويا هاي من جايي است که عقابها پرواز ميکنند

Where the mountain tops seem to touch the sky

جايي که کوهها به قدري بلندند که آسمان را لمس ميکنند

The winding streams and the winds that blow

رودها ميپيچند و بادها مي وزند

Ask me “How can you stay away”

و از من ميپرسند:چطور ميتواني دور بماني

Too long have I stayed apart

آيا خيلي وقت است که جدا مانده ام؟

From this land that I love and denied my heart

از سرزميني که دوستش دارم و قلبم حاشا ميکرد

Now, now I know I must go

حالا حالا ميدانم که با يد بروم

Where the hills say “Don’t stay away”

جايي که تپه ها صدا ميکنند:دور نمان

Where the hills say “Don’t stay away”

جايي که تپه ها صدا ميکنند:دور نمان

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Sid Tepper – Roy C. Bennett

تاریخ ضبط: 1968/01/15

این ترانه در تاریخ 15 ژانویه 1968 در استدیو آر سی ای شهر نشویل ضبط و به صورت تک آهنگ منشر شد.

این ترانه در فیلم الویس به نام   Stay Away, Joe  استفاده شد.

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1215
Scroll to top