شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » p » Pocketful Of Rainbows

Pocketful Of Rainbows

Pocketful-Of-Rainbows

Pocketful Of Rainbows

I don’t worry
Whenever skies are gray above
Got a pocketful of rainbows
Got a heart full of love

Mister Heartache
I’ve found a way to make him leave
Got a pocketful of rainbows
Got a star up in my sleeve

Kiss me extra tender
Hold me extra tight
‘Cause I’m savin’ your sweetness
For a lonely night, aye
Aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye

No more teardrops
Now that I’ve found a love so true
I got a pocketful of rainbows
Got an armful of you

Kiss me extra tender
Hold me extra tight
‘Cause I’m savin’ your sweetness
For a lonely night, aye
Aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye

No more heartaches
Now that I’ve found a love so true
Got a pocketful of rainbows
And an armful of you

Rainbows…
Rainbows…

 

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Fred Wise – Ben Weisman

تاریخ ضبط:  1960/05/06

این ترانه در تاریخ 6 می 1960 ضبط گردید و در فیلم الویس به نام G.I Blues  استفاده شد.

و در آلبومی به همین نام منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

 GI-BLUES

———————————————

کلیک برای صفحه ترجمه فارسی این ترانه

Pocketful of Rainbows

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1341
Scroll to top