شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » I » Indescribably Blue

Indescribably Blue

Indescribably-Blue

Indescribably Blue

Our friends all ask me

دوستانمان همگی از من میپرسند

The last time I saw you

که آخر بار کی تو را دیدم

And I smile and tell them

لبخندی میزنم و به آنها میگویم

It’s been a day or two
شاید یک یا دو روز قبل

There’s no way to explain it

راهی برای توصیف آن نیست

The way that I miss you

آنگونه که تو را از دست دادم

And my love, you have left me

و تو عشق من مرا  رها کردی در

Indescribably blue

ژرفای غم

I talk to your picture

با عکس تو حرف میزنم

My fav’rite one of you

(عکسی) که بیش از همه دوست دارم

I wish that you were here with me

کاش تو اینجا در کنار من بودی

But what good will it do

ولی چه فایده ای خواهد داشت؟

Having no way to tell you

نمی دانم که چگونه به تو بگویم

The pain that I’ve been through

که چه درد و رنجی کشیده ام

Oh, my love, you have left me

آه عشق من تو مرا رها کردی در

Indescribably blue

ژرفای غم

Yes, my love, you have left me

بله عشق من تو مرا رها کردی در

Indescribably blue

ژرفای غم

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات: 

شاعر و آهنگساز:  Darrell Glenn

تاریخ ضبط:  1966/06/10

این ترانه در تاریخ 10 ژوئن 1966 ضبط گردید و به صورت تک آهنگ منتشر شد.

و در آلبومی به نام Elvis’ Gold Records Volume 4 منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

elvis-gold-records-volume-4

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1215
Scroll to top