شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » H » Home Is Where the Heart Is

Home Is Where the Heart Is

Home-Is-Where-The-Heart-Is

Home Is Where the Heart Is

Home is where the heart is
And my heart is anywhere you are
Anywhere you are is home
I don’t need a mansion on a hill
That overlooks the sea
Anywhere you’re with me is home

Maybe I’m a rolling stone
Who won’t amount to much
But everything that I hold dear
Is close enough to touch

For home is where the heart is
And my heart is anywhere you are
Anywhere you are is home

Maybe I’m a rolling stone
Who won’t amount to much
But everything that I hold dear
Is close enough to touch

For home is where the heart is
And my heart is anywhere you are
Anywhere you are is home

Home, home, home, home, home

 

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Edwards – David

تاریخ ضبط: 1961/10/26

این ترانه در تاریخ 26 اکتبر 1961 ضبط گردید و در فیلم الویس به نام   Kid Galahad از آن استفاده شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

i-got-lucky

———————————————

کلیک برای صفحه ترجمه فارسی این ترانه

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1301
Scroll to top