شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » نوامبر » گاه شمار 30 نوامبر در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 30 نوامبر در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 30 نوامبر در زندگی الویس پریسلی:

1955
در چنین روزی در سال 1955 ، الویس با همراهی مدیر برنامه اش کلنل پارکر به نیویورک پرواز کردند . آنها در هتل ویکتوریا واقع در خیابان پنجاه و یکم اقامت کردند .
1956
در چنین روزی در سال 1956 ، الویس به دیدن بازی فوتبال یادمان کرامپ در شهر ممفیس رفت .این یک رویداد خیریه بود که به نفع نابینایان برگزار میشد .

1967
در چنین روزی در سال 1967 ، مهندس معماری را به ملک گریسلند فرا خواندند تا ترتیب ایجاد یک مهد کودک و قدری نوسازی را در آنجا بدهد .

1975
در چنین روزی در سال 1975 ، از امروز تا سه روز متوالی الویس جلسات تمرین رسمی (سان چک) خود را ظهر هنگام در سالن نمایشگاه هتل هیلتون لاس وگاس برگزار نمود . به توصیه پزشکش دکتر نیک ، الویس میبایستی هر شب به استثناء شنبه شبها فقط یک اجرا ارائه میداد.
1976
در چنین روزی در سال 1976 ، الویس در مرکز Convention Center واقع در آناهایم ایالت کالیفرنیا اجرا داشت. حالا دیگر لیندا از نزد الویس رفته و جینجر در آن اجرا حضورداشت . به اعتقاد بسیاری ، آنشب اجرای الویس بسیار بهتر شده بود. بعدها الویس به دوستش ‘لاری گلر ‘ گفته بود که حضور جینجر در اجرای آنشب به او انگیزه زیادی بخشیده بود .

مترجم: فیروزه

 

عکسهای مربوط به این روز:

الویس در حال دیدن بازی فوتبال یادمان کرامپ در شهر ممفیس چنین روزی 30 نوامبر 1956

الویس در حال دیدن بازی فوتبال یادمان کرامپ در شهر ممفیس چنین روزی 30 نوامبر 1956

 

الویس در حال دیدن بازی فوتبال یادمان کرامپ در شهر ممفیس چنین روزی 30 نوامبر 1956

الویس در حال دیدن بازی فوتبال یادمان کرامپ در شهر ممفیس چنین روزی 30 نوامبر 1956

 

الویس در مرکز Convention Center واقع در آناهایم ایالت کالیفرنیا چنین روزی 30 نوامبر 1976

الویس در مرکز Convention Center واقع در آناهایم ایالت کالیفرنیا چنین روزی 30 نوامبر 1976

 

الویس در مرکز Convention Center واقع در آناهایم ایالت کالیفرنیا چنین روزی 30 نوامبر 1976

الویس در مرکز Convention Center واقع در آناهایم ایالت کالیفرنیا چنین روزی 30 نوامبر 1976

 

فایل تصویری مربوط به این روز:

2 ویدیو کلیپ از اجرای الویس در مرکز Convention Center واقع در آناهایم ایالت کالیفرنیا چنین روزی 30 نوامبر 1976

 توجه این کلیپ بصورت آماتوری فیلمبرداری شده است

About The Author

Number of Entries : 333
Scroll to top