شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » گاه شمار 30 مارس در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 30 مارس در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 30 مارس در زندگی الویس پریسلی:
1955
الویس در سالن دبیرستان ال دورادو ،آرکانزاس برنامه اجرا کرد.
1957
الویس در Memorial Coliseum، شهر فورت وین، ایندیانا برنامه اجرا کرد.
1971
الویس یک کلت پایتون از اسلحه فروشی در می سی سی پی خریداری کرد.
1972
فیلمبرداری از مستند MGM با یک جلسه ضبط شبیه سازی شده از آهنگ تازه به اتمام رسیده، آغاز شد.
1977
الویس در سالن بزرگ راپیدز پریش شهر الکساندریا، لوئیزیانا برنامه اجرا کرد، و فلتون ضبط آهنگ ها را ادامه داد.

مترجم: علیرضا

 

عکسهای مربوط به این روز:

الویس در Memorial Coliseum، شهر فورت وین، ایندیانا چنین روزی 30 مارس 1957

الویس در Memorial Coliseum، شهر فورت وین، ایندیانا چنین روزی 30 مارس 1957

 

الویس در Memorial Coliseum، شهر فورت وین، ایندیانا چنین روزی 30 مارس 1957

الویس در Memorial Coliseum، شهر فورت وین، ایندیانا چنین روزی 30 مارس 1957

 

الویس در سالن بزرگ راپیدز پریش شهر الکساندریا، لوئیزیانا چنین روزی 30 مارس 1977

الویس در سالن بزرگ راپیدز پریش شهر الکساندریا، لوئیزیانا چنین روزی 30 مارس 1977

 

فایلهای صوتی مربوط به اینروز:

فایل صوتی از اجرای زنده ترانه Blue Suede Shoes در سالن بزرگ راپیدز پریش شهر الکساندریا، لوئیزیانا چنین روزی 30 مارس 1977

فایل صوتی از اجرای زنده ترانه Hurt در سالن بزرگ راپیدز پریش شهر الکساندریا، لوئیزیانا چنین روزی 30 مارس 1977

About The Author

Number of Entries : 333
Scroll to top