شما اينجا هستيد: Home » گالری عکسها » عکس کنسرتها » عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در ژانویه 1971

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در ژانویه 1971

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در ژانویه 1971

در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.

jan1971

 

الویس در تالار نمایشات هیلتون ،لاس و گاس چنین روزی 27 ژانویه 1971

27 ژانویه 1971 : الویس در تالار نمایشات هیلتون ،لاس و گاس

 

الویس در تالار نمایشات هیلتون ،لاس و گاس چنین روزی 27 ژانویه 1971

27 ژانویه 1971 : الویس در تالار نمایشات هیلتون ،لاس و گاس

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top