شما اينجا هستيد: Home » گالری عکسها » عکس کنسرتها » عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در دسامبر 1976

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در دسامبر 1976

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در دسامبر 1976

در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.

 

dec1976

 

 

الویس در سالن نمایش هتل هیلتون شهر لاس وگاس چنین روزی 2 دسامبر 1976

2 دسامبر 1976 : الویس در سالن نمایش هتل هیلتون شهر لاس وگاس

 

الویس در لاس وگاس 5 دسامبر 1976

5 دسامبر 1976 :الویس در لاس وگاس

 

الویس در لاس وگاس 5 دسامبر 1976

5 دسامبر 1976 :الویس در لاس وگاس

 

الویس در لاس وگاس چنین روزی 6 دسامبر 1976

6 دسامبر 1976 : الویس در لاس وگاس

 

الویس در لاس وگاس چنین روزی 6 دسامبر 1976

6 دسامبر 1976 : الویس در لاس وگاس

 

الویس در لاس وگاس چنین روزی 10 دسامبر 1976

10 دسامبر 1976 : الویس در لاس وگاس

 

الویس در لاس وگاس چنین روزی 10 دسامبر 1976

10 دسامبر 1976 : الویس در لاس وگاس

 

الویس در آخرین اجرایش در لاس وگاس چنین روزی 12 دسامبر 1976

12 دسامبر 1976 : الویس در آخرین اجرایش در لاس وگاس

 

الویس در دانشکده ایالتی ویچیتا ، واقع در محله Henry Levitt Arena, در ویچیتای ایالت کانزاس چنین روزی 27 دسامبر 1976

27 دسامبر 1976 : الویس در دانشکده ایالتی ویچیتا ، واقع در محله Henry Levitt Arena, در ویچیتای ایالت کانزاس

 

الویس در سالن گردهمایی یادمان واقع در دالاس تگزاس چنین روزی 28 دسامبر 1976

28 دسامبر 1976 : الویس در سالن گردهمایی یادمان واقع در دالاس تگزاس

 

الویس در اومنی ،آتلانتا چنین روزی 30 دسامبر 1976

30 دسامبر 1976 : الویس در اومنی ،آتلانتا

 

الویس در اومنی ،آتلانتا چنین روزی 30 دسامبر 1976

30 دسامبر 1976 : الویس در اومنی ،آتلانتا

 

الویس در Civic Center واقع در آرنای پیتزبرگ ،پنسیلوانیا چنین روزی 31 دسامبر 1976

31 دسامبر 1976 : الویس در Civic Center واقع در آرنای پیتزبرگ ،پنسیلوانیا

 

الویس در Civic Center واقع در آرنای پیتزبرگ ،پنسیلوانیا چنین روزی 31 دسامبر 1976

31 دسامبر 1976 : الویس در Civic Center واقع در آرنای پیتزبرگ ،پنسیلوانیا

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top