شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » A » A Whistling Tune

A Whistling Tune

a-whistling-tune

A Whistling Tune

Did you ever notice when the sun goes down
Out of nowhere comes a strange and pretty sound
It’s a whistling tune for walking in the night
If you listen you can hear it in the breeze
Specially when the breeze is drifting through the trees

It’s a whistling tune for walking in the night
And the murmuring waters sing the song
The echoing mountains hum along
The whispering valleys fill the air
With a whistling tune our hearts can share

It’s so wonderful to walk beneath the moon
Listening to old mother nature’s favorite tune
It’s a whistling tune for walking in the night

 

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: Edwards – David

تاریخ ضبط: 1961/10/26

این ترانه نخستین بار در تاریخ 16 اکتبر 1961 ضبط گردید و قرار بود در فیلم  Follow That Dream از آن استفاده بشود. اما این کار انجام نشد و بعد ها  این ترانه باز خوانی شده و در فیلم  Kid Galahad مورد استفاده قرار گرفت.

منتشر شده در آلبوم  ↓

cmon-everybody

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top