شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Johnny B. Goode"

Johnny B. Goode

Johnny B. Goode   Well........ 'Way down in Louisiana close to New Orleans اون پایین های لوئیزیانا نزدیک نیو اورلین 'Way back up in the woods among the evergreens توی راه پر درختی که از بین درختای همیشه سبز می گذره Stood a log cabin made of earth 'n wood یه کلبه گلی و چوبی بود Lived a country boy name of Johnny B. Goode یه پسر روستایی به نام جانی بی گود اونجا زندگی میکرد Who never ever learned to read ...

Read more
Scroll to top