شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "It Won’t Seem Like Christmas"

It Won’t Seem Like Christmas

It Won't Seem Like Christmas   Oh, it won't seem like Christmas, oh, without you آه  اصلا بدون تو مانند ایام کریسمس به نظر نمیرسد Far too many miles are between چرا که ما باهم مایها فاصله داریم But if I get the one thing I'm wishing  for اما اگر فقط یک آرزو داشته باشم Well then I'll se you tonight in my dreams این است که امشب تو را در خواب ببینم Seems a long time since we've been together به نظر میاید ...

Read more
Scroll to top