شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "کنفرانس مطبوعاتی"

گاه شمار 1 آگوست در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار اول آگوست در زندگی الویس پریسلی: 1954 الویس با اسکاتی و بیل در شب در ایستگاه رادیویی KWEM در وست ممفیس، آرکانزاس حضور رادیویی کوتاهی داشتند ، در حالیکه دیکسی و بابی همسر اسکاتی آنها را همراهی میکردند. 1955 الویس در شهربازی توپولو، می سی سی پی برنامه اجرا کرد. 1956 الویس یک حضور تبلیغاتی برای ادی بلمند در فروشگاه لباس در مرکز شهر داشت. 1960 الویس در ساعت 9 برای پیش تولید فیلم Flaming Star به کمپانی ...

Read more
Scroll to top