شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » ژوئیه » گاه شمار 19 ژوئیه در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 19 ژوئیه در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 19 ژوئیه در زندگی الویس پریسلی:

1962
الویس یک بار دیگر در نمایشگاه بود و بنابراین سه یا چهار شب در هفته برای تمام مدتی که او در خانه بود را در آنجا گذراند.
1975
الویس در ساعتهای 2:30 بعد از ظهر و 8:30 شب در سالن بزرگ یادبود سربازان شهرستان ناسائو ، یونیوندایل، نیویورک برنامه اجرا کرد.

 

عکسهای مربوط به این روز:

 

Untitled-3

الویس در اجرای ساعت 2:30 بعد از ظهر در سالن بزرگ یادبود سربازان شهرستان ناسائو ، یونیوندایل، نیویورک چنین روزی 19 ژوئیه 1975

الویس در اجرای ساعت 2:30 بعد از ظهر در سالن بزرگ یادبود سربازان شهرستان ناسائو ، یونیوندایل، نیویورک چنین روزی 19 ژوئیه 1975

الویس در اجرای ساعت 2:30 بعد از ظهر در سالن بزرگ یادبود سربازان شهرستان ناسائو ، یونیوندایل، نیویورک چنین روزی 19 ژوئیه 1975

 

 

الویس در اجرای ساعت 8:30 شب در سالن بزرگ یادبود سربازان شهرستان ناسائو ، یونیوندایل، نیویورک چنین روزی 19 ژوئیه 1975

الویس در اجرای ساعت 8:30 شب در سالن بزرگ یادبود سربازان شهرستان ناسائو ، یونیوندایل، نیویورک چنین روزی 19 ژوئیه 1975

 

الویس در اجرای ساعت 8:30 شب در سالن بزرگ یادبود سربازان شهرستان ناسائو ، یونیوندایل، نیویورک چنین روزی 19 ژوئیه 1975

الویس در اجرای ساعت 8:30 شب در سالن بزرگ یادبود سربازان شهرستان ناسائو ، یونیوندایل، نیویورک چنین روزی 19 ژوئیه 1975

 

فایل تصویری مربوط به این روز:

ویدیو کلیپی از اجرای الویس در سالن بزرگ یادبود سربازان شهرستان ناسائو ، یونیوندایل، نیویورک چنین روزی 19 ژوئیه 1975

توجه : این کلیپ توسط دوربین یکی از فن ها بصورت آماتوری فیلمبرداری شده است


ویدیو کلیپی از اجرای زنده ترانه Can’t Help Falling in Love در سالن بزرگ یادبود سربازان شهرستان ناسائو ، یونیوندایل، نیویورک چنین روزی 19 ژوئیه 1975

توجه : این کلیپ توسط دوربین یکی از فن ها بصورت آماتوری فیلمبرداری شده است

متن اصلی:

July 19, 1962
Elvis was once again at the Fairgrounds and would do so three or four nights a week for the entire time he was at home.
July 19, 1975
Elvis performed at the Nassau County Veterans Memorial Coliseum, Uniondale, New York at 2.30 and 8.30 p.m.

About The Author

Number of Entries : 333
Scroll to top