شما اينجا هستيد: Home » حقایق » علاقه به کتابخوانی در الویس پریسلی

علاقه به کتابخوانی در الویس پریسلی

 

الویس پریسلی ،در طی زندگیش بیش از هزار جلد کتاب مطالعه کرده بود که اکثر آنها دارای عناوین عرفانی بودند ،(هر چند به تمام موضوعات علاقه داشت و حتی یک کتابخانه کامل کتاب پزشکی مطالعه کرده بود ).ودر اکثر کتابهایش پی نویس هایی با دست خودش موجود است. او همیشه شیفته آموختن و یادگیری دانش والا بود.

مدت کوتاهی قبل از درگذشتش ،لیستی از کتابهای مورد علاقه اش را در اختیار   wanda June Hill گذاشته  و توصیه کرده بود که اگر هیچ کار دیگری هم نخواهد در زندگی انجام دهد ولی باید این کتابها را مطالعه کند .

student

لیست کتابهای مورد علاقه الویس :

The Impersonal Life

The Initiation of the WorldThe Prophet

The Secret DoctrineLife and Teachings of the Masters of the Far East

The Leaves of Morya’s Garden

, Volumes I & IIRed Tree  (by “Christine Hayes” – Maia Christianne Nartoomid)

The Philosophy of Shopenhauer

The Autobiography of a YogiSacred Science of Numbers

The World Around Us

The BibleThe Joyful WisdomJust One Voice

 مترجم : شانیا

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top