شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » دانلود موسیقی » موسیقی فیلم (Page 3)

Tickle Me – ترانه های اجرا شده در فیلم

در اینجا ترانه های اجرا شده در فیلم Tickle Me را بشنوید و دانلود کنید:   عوامل اجراء ترانه ها: Elvis PresleY:اجرا The Jordanaires:همخوانی و کر Hank Garland, Scotty Moore:گیتار Bob Moore:باس Floyd Cramer:پیانو D.J. Fontana:درام     Long Lonely Highway [jwplayer player="1" mediaid="2649"] It Feels So Right [jwplayer player="1" mediaid="1912"] Such An Easy Question [jwplayer player="1" mediaid=" ...

Read more

Girl Happy – ترانه های اجرا شده در فیلم

در اینجا ترانه های اجرا شده در فیلم Girl Happy را بشنوید و دانلود کنید: عوامل اجراء ترانه ها:   Elvis Presley:اجرا The Jordanaires:همخوانی و کر The Jubilee Four : همخوانیوکر Carol Lombard Trio : همخوانیوکر Scotty Moore, Billy Strange, Tommy Tedesco:گیتار Bob Moore:باس Floyd Cramer:پیانو D.J. Fontana, Buddy Harman, Frank Carlson:درام Boots Randolph : شیپور برنجی         Girl Happy [j ...

Read more

Roustabout – ترانه های اجرا شده در فیلم

در اینجا ترانه های اجرا شده در فیلم Roustabout را بشنوید و دانلود کنید:   عوامل اجراء ترانه ها:   Elvis PresleY:اجرا The Jordanaires:همخوانی و کر Scotty Moore, Billy Strange, Barney Kessel, Tiny Timbrell:گیتار Bob Moore:باس Floyd Cramer:پیانو D.J. Fontana, Buddy Harman, Hal Blaine:درام Boots Randolph : شیپور برنجی     Roustabout  [jwplayer player="1" mediaid="2933"] Little Egypt [jwplaye ...

Read more

Kissin’ Cousins – ترانه های اجرا شده در فیلم

در اینجا ترانه های اجرا شده در فیلم Kissin’ Cousins را بشنوید و دانلود کنید: عوامل اجراء ترانه ها: Elvis PresleY:اجرا The Jordanaires:همخوانی و کر Millie Kirkham : همخوانی و کر Scotty Moore, Grady Martin, Jerry Kennedy, Harold Bradley:گیتار Bob Moore:باس Floyd Cramer:پیانو D.J. Fontana, Buddy Harman:درام Boots Randolph, Bill Justis : شیپور برنجی   Kissin’ Cousins -No.1 [jwplayer player="1" mediaid="264 ...

Read more

Kid Ghalahad – ترانه های اجرا شده در فیلم

در اینجا ترانه های اجرا شده در فیلم Kid Ghalahad را بشنوید و دانلود کنید:   عوامل اجراء ترانه ها: Elvis PresleY:اجرا The Jordanaires:همخوانی و کر Neal Matthews& Scotty Moore&TinyTimbrell &Jr:گیتار Bob Moore:باس Dudley Brooks:پیانو DJ Fontana &Buddy Harman:درام Boots Randolph:شیپور برنجی     King Of The Whole Wide World [jwplayer player="1" mediaid="2446"] This Is Living [jwpla ...

Read more
Scroll to top