شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "دکتر نیک درگذشت"

دکتر نیک ، پزشک شخصی الویس درگذشت

دکترجرج نیکوپولوس معروف به دکتر نیک ، پزشک اختصاصی وخانوادگی الویس تا زمان فوتش بود. او متهم بود که به وسیله تجویز بیش از اندازه دارو ، موجب مرگ زودهنگام الویس پریسلی شده است. در سال 2009 ، وی در مصاحبه ای با Cmmercial Appeal به خبرنگاری به نام مایک لولار چنین گفت : “من به خاطر هیچکدام از داروهایی که برای او تجویز کردم ،احساس پشیمانی نمی کنم ، این داروها ضروری بودند .” او همچنین گفت که نمی خواهد نوه هایش وق ...

Read more
Scroll to top