شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » Y » Young Dreams

Young Dreams

Young Dreams

Young Dreams

(Young dreams of love, young dreams of love)

رویاهای تازه ای از عشق رویاهای تازه ای از عشق

Young dreams (Young dreams, young dreams)

رویاهای تازه ای از عشق رویاهای تازه ای از عشق

My heart is filled with young dreams (dreams)

قلب من مالامال از رویاهای تازه ایست

And I’m longing to

و در آرزوی این هستم

Share them all with you

که همه آنها را با تو تقسیم کنم

In my eyes, (my eyes, my eyes)

در چشمان من

Oh can’t you see in my eyes (in eyes)

آه ، آیا نمیتوانی در چشمان من ببینی

That you’re the only one who

که تو تنها کسی هستی که

Can make my young dreams come true

میتوانی رویاهای تازه مرا به حقیقت تبدیل کنی

* I have young arms

من آغوش جوانی دارم

That wanna hold you (hold you)

که تو را در بر میگیرد

Hold you oh so tight

تو را تنگ در  بر میگیرد

I have young lips (lips)

من لبهای جوانی دارم

That wanna kiss you (kiss you)

که تو را میبوسد

Kiss you morning noon and night

تورا صبح و ظهر و شب میبوسد

Take my hand (my hand my hand)

دست مرا بگیر

Oh darlin’ take my hand (take hand)

آه عزیزم دست مرا بگیر

And let me make you a part Of all my young dreams of love

و اجازه بده تو را بخشی از رویاهای تازه  عاشقانه خود قرار دهم

A part of all of my young dreams of love

بخشی از رویاهای تازه  عاشقانه خود

(Young dreams of love, young dreams of love)

رویاهای تازه ای از عشق رویاهای تازه ای از عشق

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: Martin Kalmanoff – Aaron Schroeder

تاریخ ضبط: 1958/01/23

این ترانه نخستین بار در تاریخ 23 ژانویه 1958 ضبط گردید و در فیلم الویس پریسلی به نام  King Creole  مورد استفاده قرار گرفت.

و در آلبومی به همین نام منتشر شد.

منتشر شده در آلبومهای ↓

king-creole

The-Other-Sides-–-Elvis-Worldwide-Gold-Award-Hits-Vol.-2

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top