شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » Y » You Don’t Know Me

You Don’t Know Me

You Don't Know Me

You Don’t Know Me

You give your hand to me and then you say hello

تو دستت را به من ميدهي و سپس ميگويي سلام

And I can hardly speak, my heart is beating so

و من به سختي ميتوانم صحبت کنم ، قلبم به شدت ميتپد

And anyone could tell,

و آنگاه هرکسي ميتوانست تشخيص بدهد

you think you know me well

تو فکر ميکني که مرا خوب ميشناسي

But you don’t know me

اما تو مرا نميشناسي

No you don’t know the one

تو آن کسي را نميشناسي

who dreams of you at night

که شبها روياي تو را ميبيند

And longs to kiss your lips

و در آرزوي بوسيدن لبهايت

and longs to hold you tight

و در آرزوي تنگ در آغوش کشيدنت است

To you I’m just a friend,

براي تو من فقط يک دوست هستم

ah that’s all I’ve ever been

آه و اين تمام چيزيست که هميشه بوده ام

No, you don’t know me

نه ، تو مرا نميشناسي

For I never knew the art of making love

چون من هرگز هنر عشق ورزيدن را نميشناختم

Though my heart aches with love for you

به هر حال قلبم از عشق تو درد ميکند

Afraid and shy I let my chance go by

ميترسيدم و خجالت ميکشيدم که شانس خود را امتحان کنم

The chance that you might love me too

شانس اينکه ممکن بود تو نيز مرا دوست بداري

You give your hand to me and then you say good-bye

تو دستت را به من ميدهي و سپس ميگويي بدرود

I watch you walk away beside the lucky guy

و من تو را تماشا ميکنم که در کنار آن مرد خوشبخت ميروي

To never, never know the one who loves you so

چون هرگر ، هرگز نميشناسي ، کسي را که تو را دوست ميدارد

No, you don’t know me

نه ، تو مرا نميشناسي

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:Walker – Arnold

تاریخ ضبط: 1967/09/11

این ترانه در تاریخ 11 سپتامبر 1967 ضبط شد.

 

منتشر شده در آلبومهای  ↓

clambake

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top