شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » W » Woman Without Love

Woman Without Love

Woman Without Love

Woman Without Love

Her eyes tell the story so well

چشمانش قصه را به خوبی بیان میکند

She tries hard to hide

او سخت در تلاش است که پنهان کند

So little expected

توقع خیلی کوچکش را

Too often neglected,

بیشتر اوقات از نظر فراموش شده

A woman stripped of her pride

زنی که چوب غرورش را میخورد

Always so careful not to cry

همیشه مراقب است که گریه نکند

Not till I fall asleep

تا زمانی که من بخواب روم

And there in the silence

و آنجا در سکوت

She lies with a tear on her cheek

او دراز میکشد با اشکی روی گونه اش

The thought comes to mind

این فکر به ذهنش می اید

That I’ve failed somehow

که من به طریقی شکست خورده ام

For things I can’t quite recall

به خاطر چیزهایی که نمیتوانم کاملا به یاد آورم

A man without love is only half a man

مرد بدون عشق یک انسان نیمه است

But a woman is nothing at all

اما یک زن (بدون عشق) هیچ است

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

.

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

__________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Jerry Chesnut

تاریخ ضبط: 1975/03/11

این ترانه در تاریخ 11 مارس 1975 ضبط گردید و آلبوم  Today  منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1215
Scroll to top