شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » W » Where No One Stands Alone

Where No One Stands Alone

Where No One Stands Alone

Where No One Stands Alone

Once I stood in the night
پیشترها در شبی ایستادم
With my head bowed low
با سری خم کرده به پایین ( از فروتنی)
In the darkness as black as could be
در ظلمتی، چنان، که سیاهتر از آن ممکن نبود
And my heart felt alone and I cried, “Oh Lord
و در دل احساس تنهایی کردم و فریاد زدم :آه خدایا
Don’t hide your face from me”
از من روی بر نگردان
Like a king, I may live in a palace so tall
شاید چون پادشاهی، در قصری بلند سکنی گزینم
With great riches to call my own
با ثروتی فراوان که از آنِ خود بنامم
But I don’t know a thing
In this whole wide world
اما در تمامی این جهان گسترده،  یک چیز را نمی دانم
That’s worse than being alone
و این از تنهایی نیز بدتر است
Hold my hand all the way, every hour, every day
دستم را بگیر. در تمام راه، هر ساعت و هر روز
Come here to the great unknown
به اینجا بیا، به نادانی عظیم من
Take my hand, let me stand
دستم را بگیر و بگذار برخیزم
Where no-one stands alone
جایی که هیچکس به تنهایی بر نمیخیزد
Take my hand, let me stand
دستم را بگیر و بگذار برخیزم
Where no-one stands alone
جایی که هیچکس به تنهایی بر نمیخیزد

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:   Mosie Lister

تاریخ ضبط: 1966/05/25

این ترانه در تاریخ 25 می 1966 ضبط گردید و آلبوم   How Great Thou Art  منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

how-great-thou-art

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top