شما اينجا هستيد: Home » الویس شناسی » دوستان » تام پارکر

تام پارکر

کلنل تام پارکر مدیر تبلیغاتی الویس پریسلی بود.

تام پارکر متولد 1909 و درگذشته به سال 1992 یک مدیر استعداد یابی بود که در هلند متولد شده و به آمریکا آمده بود. تام پارکر تا مدتها خود را زاده ایالت متخده آمریکا معرفی کرده بود تا اینکه سرانجام رازش بر ملا شد .

Tom_Parker

او بیشترین شهرت خود را مدیون کار کردن با الویس پریسلی به عنوان مدیر تبلیغاتی اوست.

در سال 1955 تام پارکر با خواننده جوانی به نام الویس پریسلی آشنا شد و سبک جدیدی که الویس در موسیقی اش داشت به سرعت پارکر را جذب و علاقمند خود کرد و دانست که او هنرمند با آتیه ای خواهد بود.

پیش از تام پارکر ، باب نیل مدیریت تبلیغات الویس را بر عهده داشت. باب نیل در تلاش بود که سمت خود را حفظ کند ، اما در فوریه 1955 پس از یک جلسه دیدار با تام پارکر ، الویس  فانع شده بود که مدیریت تبلیغات آثارش را به دست پارکر بسپارد.

چون الویس به سن قانونی نرسیده بود ، پدر و مادرش ، علی رقم مخالف بودن با پارکر ، مجبور شدند تا از طرف الویس قراردادی با تام پارکر امضاء کنند.

مدیریت تام پارکر در امور الویس محدویتی نداشت . تا جایی که هر چیز را برای موفقیت الویس صلاح میدید انجام میداد.

بسیاری از کارشناسان بر این موضوع اذعان دارند که تام پارکر که  به فکر درآمد زایی بود ، استعداد موسیقی الویس را به هدر داد. از جمله اینکه پارکر الویس را مجبور کرد در دهه شصت در تعداد زیادی فیلم با ارزش هنری پایین نقش افرینی کند و او را برای سالیان زیاد از برگزاری کنسرت و پرداختن به امور موسیقی محروم کرد.

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1207
Scroll to top