شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » T » There’s Always Me

There’s Always Me

There's Always Me

There’s Always Me

When the evening shadows fall,

هنگامی که سایه های شامگاهی گسترده میشود

And you’re wond’ring who to call

و تو سرگردانی که از که سراغ بگیری

For a little company

برای مصاحبتی کوتاه

There’s always me

همواره مرا خواهی یافت

Or if your great romance should end,

یا اگر داستان عاشقانه ات پایان یافته

And you’re lonesome for a friend

و تو خلاء دوستی را در تنهایی احساس میکنی

Darling, you need never be

عزیزم هرگز تو را نیازی به این نیست

There’s always me

همواره مرا خواهی یافت

I don’t seem to mind somehow

گویی دیگر برایم اهمیتی ندارد

Playing second fiddle now

که نسبت به من چنبن بی تفاوتی

Someday you’ll want me, dear,

روزی مرا خواهی طلبید

and when that day is here,

و وقتی آن روز فرا رسد

Within my arms you’ll come to know

به آغوشم باز خواهی گشت تا بدانی

Other loves may come and go

عشقهای دیگر ممکن است بیایند و بروند

But my love for you will be eternally

اما عشق من به تو جاودانه خواهد بود

Look around and you will see

به اطراف خویش بنگر و خواهی دید که

There’s always me.

همواره مرا خواهی یافت

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: Don Robertson

تاریخ ضبط: 1961/03/12

این ترانه در تاریخ 12 مارس 1961  ضبط گردیده و در آلبوم  Something For Everybody   منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

something-for-everybody

 

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1206
Scroll to top