شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » T » The Last Farewell

The Last Farewell

The Last Farewell

The Last Farewell

There’s a ship lies rigged and ready in the harbour

در بندرگاه کشتی بادبان برافراشته ای آماده حرکت است

Tomorrow for old England she sails

و فردا عازم سرزمین کهن انگلستان خواهد بود

Far away from your land of endless sunshine

بسیار دور از سرزمین آفتاب بی پایان تو

To my land full of rainy skies and gales

و به سرزمین من سرزمین آسمانهای بارانی و تند بادها

And I shall be aboard that ship tomorrow

و فردا من نیز سوار بر آن کشتی خواهم بود

Though my heart is full of tears at this farewell

گرچه قلب من از این بدرود بسیار گریان است

* For you are beautiful and I have loved you dearly

چرا که تو بسیار زیبایی  و از این روست که عاشقانه دوستت داشته ام

More dearly than the spoken word can tell

عاشقانه تر از آنکه کلمات را قدرت بیان باشد

I heard there’s a wicked war a-blazing

شنیده ام که جنگی دشوار در آستانه آغاز است

And the taste of war I know so very well

و من طعم جنگ را به خوبی چشیده و می شناسم

Even now I see the foreign flag a-raising

حتی از هم اکنون پرچم برافراشته بیگانه را میبینم

Their guns on fire as we sail into hell

و سلاحهای در حال اتش آنها را وقتی به آن جهنم گام می گذاریم

I have no fear of death, it brings no sorrow

مرا از مرگ باکی نیست و  روبرو شدن با آن غمگینم نمیکند

But how bitter will be this last farewell

ولی چه تلخ خواهد بود این آخرین بدرود

* For you are beautiful and I have loved you dearly

چرا که تو بسیار زیبایی  و از این روست که عاشقانه دوستت داشته ام

More dearly than the spoken word can tell

عاشقانه تر از آنکه کلمات را قدرت بیان باشد

Though death and darkness gather all about me

اگر چه مرگ و تاریکی مرا به تمامی احاطه کرده اند

My ship be torn apart upon the sea

و کشتی من بر روی دریا منهدم و قطعه قطعه شده

I shall smell again the fragrance of these islands

باز عطر خوش این جزیره ها را احساس خواهم کرد

And the heaving waves that brought me once to thee

و امواج روانی که روزی مرا به سوی تو رهنمون شدند

And should I return home safe again to England

اگر به سلامت به خانه ام در انگلستان باز گردم

I shall watch the English mist roll through the dale

باز به تماشای مه روان در آن دره خواهم نشست

* For you are beautiful and I have loved you dearly

چرا که تو بسیار زیبایی  و از این روست که عاشقانه دوستت داشته ام

More dearly than the spoken word can tell

عاشقانه تر از آنکه کلمات را قدرت بیان باشد

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

دانلود

________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Roger Whittaker / R.A. Webster

تاریخ ضبط:  1976/02/02

این ترانه در تاریخ 2 فوریه 1976 ضبط گردید و درآلبومی به نام  From Elvis Presley Boulevard منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

 

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top