شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » T » The Girl I Never Loved

The Girl I Never Loved

The Girl I Never Loved

The Girl I Never Loved

The girl I never loved

دختري که هر گز دوستش نداشتم

Will never know I care

هرگز نخواهد فهميد که علاقمندش بودم

And all my dreams of her

و تمام روياهاي من درباره او

Are dreams I’ll never share

روياهايي است که من هرگز با او تقسيم نخواهم کرد

Oh I want her and I need her

اوه من او را ميخوام و به او نياز دارم

And I know it might have been

و ميدانم ممکن ابود اتفاق بيفتد

But it ended long before it could begin

اما پيش از اينکه بتوان شروع کرد به پايان رسيد

 

The kiss I never got

بوسه اي را که من از او نگرفتم

Somebody else will take

ديگري خواهد گرفت

The plans I never made

برنامه ای که هرگز برایش نساختم

Somebody else will make

ديگري خواهد ساخت

Oh I’m lonely, I’m so lonely

آه من تنهايم ، من خيلي تنهايم

‘Cos it’s her I’m thinking of

زيرا اوست که در انديشه من است

But she’ll always be the girl I never loved

اما او هميشه دختري خواهد بود که هرگز به او عشق نورزيدم

Never loved, never loved

هرگر عشق نورزيدم ، هرگز عشق نورزيدم

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

    

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:Randy Starr

تاریخ ضبط: 1967/02/22

 

این ترانه در تاریخ 22 فوریه 1967 ضبط شده است.

و در فیلم الویس پریسلی به نام  Clambake  مورد استفاده قرار گرفت.

منتشر شده در آلبومهای  ↓

clambake

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top