شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "You’re The Only Star In My Blue Heaven"

You’re The Only Star In My Blue Heaven

You're The Only Star In My Blue Heaven You're the only star in my blue heaven تو تنها ستاره بهشت آبی منی And I'm waiting just for you و من تنها در انتظار توام You're the only star in my blue heaven تو تنها ستاره بهشت آبی منی And in dreams your face I see و در رویاهای خویش چهره تو را میبینم Well you're the guiding light تو چراغ درخشان راهنمای منی That brightens up the night که شبهایم را روشنایی میبخشی And I ...

Read more
Scroll to top