شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Your Cheatin’ Heart"

Your Cheatin’ Heart

Your Cheatin' Heart Your cheatin' heart will make you weep قلب فریبنده ات تو را به گریه خواهد انداخت You'll cry and cry and try to sleep تو گریه خواهی کرد و گریه و تلاش میکنی که بخوابی But sleep won't come the whole night through اما خواب در تمام شب به سراغت نمی آید Your cheatin' heart will tell on you قلب فریبنده ات به تو ندا خواهد داد * When tears come down like fallin' rain وقتی اشکها به سان قطرات باران ...

Read more
Scroll to top