شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "White Christmas"

White Christmas

White Christmas I’m dreaming of a white Christmas, من در رویای یک کریسمس برفی هستم Just like the ones I used to know. درست مثل همان هایی که میشناختم Where those tree-tops glisten, جایی که درختان کریسمس میدرخشند And children listen و کودکان گوش فرا می دهند To hear sleighbells in the snow. تا صدای زنگوله های کالسکه سورتمه ای را توی برف بشنوند I’m dreaming of a white Christmas, من در رویای یک کریسمس برفی هستم ...

Read more
Scroll to top