شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Wear My Ring Around Your Neck"

Wear My Ring Around Your Neck

Wear My Ring Around Your Neck   * Won't you wear my ring, up around your neck نمی خواهی حلقه ام را دور گردنت بندازی؟ To tell the world, I'm yours by heck که به همه دنیا بگی که من تا ابد مال توام Let them see, your love for me بذار همه ببینند که تو دوستم داری And let them see by the ring around your neck. و بذار از حلقه دور گردنت بفهمند Won't you wear my ring, up around your neck نمی خواهی حلقه ام را با ...

Read more
Scroll to top