شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Take Good Care Of Her"

Take Good Care Of Her

Take Good Care Of Her Take good care of her, take good care of her نیک مراقب او باش نیک مراقب او باش I suppose I ought to say congratulations گمان میکنم باید به تو تهنیت بگویم For you won the only girl I ever loved چرا که تنها دختری را که تا بحال دوست داشته ام از آن خود کردی But I hurt too much to face the situation لیک آزرده تز از آنم که با چنین حقیقتی روبرو شوم Just take good care of her, take good care o ...

Read more
Scroll to top