شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Sylvia"

Sylvia

Sylvia These long lonely evenings این لحظات کشدار و تنهای غروب گاه Here I am on the phone و من که اینجا کنار تلفنم Wondering if she will call و در خود حیران که آیا او زنگی به من خواهد زد She said she would write me گفت برایم خواهد نوشت 'Cause she knows I’m alone چرا که میداند تنهاییم را But I hear nothing at all اما هیچ صدایی از او نیست   I'm waiting for a word of love from Sylvia. من در انتظار کلامی ع ...

Read more
Scroll to top