شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Somebody Bigger Than You and I"

Somebody Bigger Than You and I

Somebody Bigger Than You and I Who made the mountains, who made the trees چه کسی کوهها را بوجود آورد چه کسی درختان را بوجود آورد Who made the rivers flow to the sea چه کسی رودها را بوجود آورد که به سمت دریا روانند And who sends the rain when the earth is dry و چه کسی باران را می فرستد وقتی که زمین خشک است Somebody bigger than you and I کسی بزرگتر از تو یا من Who made the flowers to bloom in the spring چه کس ...

Read more
Scroll to top