شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Solitaire"

Solitaire

Solitaire There was a man a lonly man روزی روزگاری مردی بود مردی تنها Who lost his love thru his indifference که عشق خود را در راستای بی تفاوتی خود از دست داد A heart that cared , that went unshared قلبش را برای خود نگه داشته بود و با کسی قسمت نکرده بود Until be died within his silence تا اینکه در تنهایی مطلق خود جان سپرد And *solitaire is the only game in town و *سالیتر تنها بازی شهر اوست And every road th ...

Read more

Solitaire

Solitaire ضبط شده در تاریخ: 1976/02/03 اولین انتشار در آلبوم : From Elvis Presley Boulevard شاعر و آهنگساز: Neil Sedaka - Justin Cody   There was a man a lonly man روزی روزگاری مردی بود مردی تنها Who lost his love thru his indifference که عشق خود را در راستای بی تفاوتی خود از دست داد A heart that cared , that went unshared قلبش را برای خود نگه داشته بود و با کسی قسمت نکرده بود Until be died within his silen ...

Read more
Scroll to top