شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "She Wears My Ring"

She Wears My Ring

She Wears My Ring   She wears my ring to show the world that she belongs to me او حلقه مرا در دست دارد که به عالم نشان دهد که از آن من است She wears my ring to show the world she's mine eternally او حلقه مرا در دست دارد که به عالم نشان دهد که تا ابد از آن من است With loving care I placed it on her finger با ظرافتی عاشقانه آن را زینت انگشتش کردم To show my love for all the world to see که عشق خود را به ...

Read more
Scroll to top