شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Return To Sender"

Return To Sender

Return To Sender Return to sender, return to sender برگرده همونجا که بود - برگرده همونجا که بود I gave a letter to the postman یه نامه دادم به پستچی He put it in his sack که اونو گذاشت تو کیفش Bright an' early next morning ولی صبح روز فرداش He brought my letter back نامه مو پس آورد (She wrote upon it) بالای نامه م نوشته بود: Return to sender برگرده همونجا که بود Address unknown آدرس اون درست نیست No such nu ...

Read more
Scroll to top